Nhiệt điện Quảng Ninh

Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (NMNĐQN) công suất (4×300 MW) do Nhà Tổng thầu Tập đoàn Điện khí Thượng Hải – Trung Quốc (SEC) thiết kế, chế tạo, cung cấp thiết bị, xây dựng, lắp đặt, thí nghiệm và chạy thử. Hầu hết các… Read More