HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT NHIỆT VIỆT NAM được nhà nước giao chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học về đốt than trộn tại các nhà máy nhiệt điện đốt than   PGS. TS TRƯƠNG DUY NGHĨA Chủ nhiệm đề tài I. ĐẶT VẤN… Read More