Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I (10/01/1992)

Sau khi có Quyết định cho phép thành lập Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (QĐ số 375 ngày 14/11/1991), Ban Vận động thành lập Hội KHKT Nhiệt Việt Nam do KS. Nguyễn Minh Thông – Trưởng ban, PGS. TS Trương Duy Nghĩa – Phó Ban đã tổ chức các cuộc họp với các cán bộ KHKT ngành nhiệt ở miền Bắc (tại Hà Nội), ở miền Trung (tại Đà Nẵng) và ở miền Nam (tại TP. Hồ Chí Minh) để bàn về việc tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất là Đại hội thành lập Hội KHKT Nhiệt Việt Nam về các nội dung:
– Góp ý cho các Dự thảo Báo cáo tại Đại hội
– Giới thiệu danh sách đại biểu đi dự Đại hội
– Tổ chức cho các đại biểu ở miền Trung, miền Nam ra Hà Nội họp Đại hội (việc đi lại, ăn ở và kinh phí)
– Huy động kinh phí cho Đại hội.
Sau gần 2 tháng chuẩn bị tích cực, ngày 10/01/1992, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất đã khai mạc tại Hội trường lớn trường Đại học Bách khoa Hà Nội.