TT Tên chi hội – Thành hội Ngày thành lập
1 Chi hội nhiệt Cơ quan Thanh tra nhà nước ATLĐ (Bộ LĐ&TBXH) 01/12/2003
2 Chi hội nhiệt Công nghệ nhiệt – lạnh Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh 23/04/1997
3 Chi hội nhiệt Công nghiệp phía Nam 17/04/1997
4 Chi hội nhiệt Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 17/11/2011
5 Chi hội nhiệt Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 27/11/2011
6 Chi hội nhiệt Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 15/03/2011
7 Chi hội nhiệt Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 15/03/2012
8 Chi hội nhiệt Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau 03/03/2011
9 Chi hội nhiệt Công ty Giấy Bãi Bằng 27/03/1997
10 Chi hội nhiệt Công ty nhiệt điện Hải Phòng 23/06/2011
11 Chi hội nhiệt Công ty Nồi hơi Việt Nam 16/10/1997
12 Chi hội nhiệt Công ty Phân đạm Hà Bắc 06/01/1995
13 Chi hội nhiệt Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí
14 Chi hội nhiệt Động lực (Học viện kĩ thuật quân sự) 01/12/2007
15 Chi hội nhiệt Khoa Hoá Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh 01/08/2003
16 Chi hội nhiệt Khối văn phòng Bộ Công nghiệp 22/04/1997
17 Chi hội nhiệt Nhà máy điện nguyên tử & thiết bị 18/08/2004
18 Chi hội nhiệt Phả Lại 20/01/1996
19 Chi hội nhiệt Tổng Công ty Điện lực 08/04/1997
20 Chi hội nhiệt Trung tâm Khoa học và Công nghệ nhiệt 21/07/1999
21 Chi hội nhiệt Trung tâm Kiểm định Kĩ thuật an toàn Bộ Xây dựng 19/04/1997
22 Chi hội nhiệt Trung tâm Kiểm định Kĩ thuật an toàn Khu vực I 19/04/1997
23 Chi hội nhiệt Trung tâm Kiểm định Kĩ thuật an toàn Khu vực II 01/11/1995
24 Chi hội nhiệt Trung tâm Năng lượng, Viện KHCN Việt Nam 03/06/1997
25 Chi hội nhiệt Văn phòng Hội phía Nam 06/12/1997
26 Chi hội nhiệt Văn phòng trung ương Hội 19/04/1997
27 Hội Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam 30/05/1998
28 Thành hội Đà Nẵng 18/01/1998