Bài phát biểu của Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

… Hôm nay tôi rất vui mừng được đến dự lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Đại hội Đại biểu lần thứ V của Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam.

Trước hết cho phép tôi thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý cùng toàn thể các vị đại biểu đến dự buổi lễ hôm nay.

Kính thưa toàn thể các vị đại biểu,

Là một tổ chức chính trị xã hội, có chức năng tập hợp đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học & công nghệ Việt Nam ở trong và ngoài nưóc, Liên Hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam rất tự hào có một thành viên là Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam năm nay vừa tròn 20 tuổỉ, với nhiều hội viên đang hoạt động trên khắp mọi miền đất nưóc, trên một lĩnh vực có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Trong nhiệm kỳ vừa qua mỗi khi nói đến Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam người ta nhắc đến những ý kiến thẩm định và phản biện sắc sảo khách quan dựa trên cơ sở khoa học mà hội đã đóng góp cho gần 40 dự án đầu tư các nhà máy nhiệt điện từ khâu nghiên cứu tiền khả thi cho đến khâu chạy thử nghiệm thu.

Nói đến Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam người ta nhắc đến việc Hội đã tham gia xây dựng gần 80 tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến ngành nhiệt, là một việc rất phù hợp với chức năng của các Hội chuyên ngành.
Nói đến Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam người ta nhắc đến Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt được xuất bản từ 19 năm nay, là một tạp chí có uy tín về khoa học và đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm mỗi khi xét công nhận chức danh Giáo sư và Phó giáo sư.

Và cuốí cùng nói đến những việc Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam đã làm được trong thời gian vừa qua tôi muốn nhắc đến việc Hội là một trong số ít các hội khoa học kỹ thuật mặc dầu còn gặp nhiều khó khăn song bằng kinh phí tự có đã mua được trụ sở làm việc.

Kính thưa toàn thể các vị đại biểu,

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam đánh giá rất cao những thành tích mà Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong những năm sắp tới nhiệm vụ hàng đầu của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam trong đó có Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam là:

Đề xuất và tham mưu cho Đảng & Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương chính sách, phát triển đất nước, nhất là về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và chính sách đối với trí thức.

Thứ hai là chủ động tư vấn phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình dự án lớn trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ ba là truyền bá kiến thức khoa học công nghệ, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo khoa học & công nghệ.

Đoàn chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ nói trên trong nhiệm kỳ sắp tới.

Với niềm tin sâu sắc và triển vọng phát triển tốt đẹp của Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam trong những năm sắp tới, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng toàn thể Hội viên của Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam nhân dịp lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Xin kính chúc Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ V của Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam thành công tốt đẹp.

Xin kính chúc chúc sức khoẻ của các vị khách quý.