Danh sách Ban chấp hành trung ương hội khoá 2

 

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Chủ tịch

1

Nguyễn Minh Thông

KS, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký

2

Trương Duy Nghĩa

PGS. TS, ĐH Bách khoa Hà Nội

Phó Chủ tịch

3

Đinh Văn Thìn

KS, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty P & G

4

Đặng   Ngọc Tùng

TS, Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ & Chất lượng sản phẩm,

Bộ Công nghiệp

5

Phan Quang Xưng

PGS. TSKH, PGĐ ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Uỷ viên Ban thường vụ

6

Trần Phương Hùng

KS, GĐ Cty Nồi hơi Việt Nam

7

Phạm Hùng

KS, TGĐ TCty Lắp máy Việt Nam (Lilama)

8

Nguyễn Quang Hạp

KS, GĐ Cty Việt Gas, TCty Dầu khí Việt Nam

9

Nguyễn Ngọc Khanh

KS, Cục trưởng Cục Chế biến Nông lâm sản và ngành nghề nông thôn,

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

10

Bùi Thức Khiết

KS, PTGĐ TCty Điện lực Việt Nam

11

Ngô Đức Lâm

TS, Cục trưởng Cục Kiểm tra Giám sát An toàn Công nghiệp,

Bộ Công nghiệp

12

Nguyễn Sĩ Mão

GS. TSKH, ĐH Bách khoa Hà Nội

13

Trần Mai

TS, Vụ trưởng Phụ trách thanh tra nhà nước về ATLĐ, Bộ LĐ&TBXH

14

Trần Đức Nhuận

KS, GĐ Cty Công nghiệp Điện tử Cơ khí và Môi trường, Bộ KHCN và Môi trường

15

Trần Ngọc Quế

KS, TGĐ Cty Giấy Bãi Bằng

16

Nguyễn Hữu Thịnh

KS, GĐ Cty Cơ điện lạnh Seaprodex TP. Hồ Chí Minh

17

Nguyễn Văn Thụ

KS, TGĐ TCty Cơ khí Xây dựng (COMA)

Uỷ viên Ban chấp hành

18

Trần Đức Ba

PGS. TSKH, ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

19

Lê Kế Bá

KS, GĐ NMNĐ Uông Bí

20

Lê Thị Ngọc Bích

KS, Giảng viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng

21

Vũ Đăng Bình

KS, Trưởng VP đại diện của Hội tại phía Nam

22

Lưu Vũ Bờn

KS, Cục phó Cục Kiểm tra Giám sát KTAT Công nghiệp

Bộ Công nghiệp

23

Đào Ngọc Chân

PGS.TS, Hiệu phó ĐH   KT Đà Nẵng

24

Nguyễn Ngọc Châu

KS, VP đại diện Cty Nồi hơi Việt Nam

25

Hoàng Bá Chư

PGS.TS, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Nhiệt

ĐH Bách khoa Hà Nội

26

Nguyễn Hữu Chiến

KS, GĐ Trung tâm Kiểm định KTAT khu vực I, Bộ LĐ-TBXH

27

Đỗ Chí Cường

KS, Cục Chế biến   Nông lâm sản

Bộ Nông nghiệp & Công nghệ thực phẩm

28

Phạm Lê Dần

PGS.TS, ĐH Bách khoa Hà Nội

29

Nguyễn Phùng Đình

Chủ tịch HĐ thành viên Trung tâm Công nghệ Nhiệt - Lạnh

(Hội Nhiệt Việt Nam)

30

Nguyễn Văn Đức

KS, GĐ Cty KT Việt Nam Đà Nẵng

31

Nguyễn Gia Đễ

KS, Vụ Quản lý công nghệ & Chất lượng sản phẩm, Bộ Công nghiệp

32

Bùi Thị Quỳnh Giao

KS, PGĐ Cty Dệt Thắng Lợi (TP. Hồ Chí Minh)

33

Trần Trung Hiếu

KS, GĐ NMNĐ Phả Lại

34

Lưu Thanh Hùng

KS, GĐ NMĐ (Cty Giấy Bãi Bằng)

35

Nguyễn Công Hùng

KS, Thanh tra KTAT,

Bộ Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm (phía Nam)

36

Tạ Văn Hường

KS, Viện Năng lượng

37

Nguyễn Đỗ Khôi

KS, GĐ Cty Khí Công nghiệp

38

Nguyễn Đức Lợi

PGS.TS, ĐH Bách khoa Hà Nội

39

Phạm Gia Lượng

KS, GĐ Trung tâm Kiểm định KTAT khu vực II , Bộ LĐ-TBXH

40

Đinh Quang Mậu

KS, Trưởng ban KTAT TCty Điện lực Việt Nam

41

Lê Mười

TS, Nghỉ hưu

42

Vương Thị Nga

KS, Cty Bia Hà Nội

43

Hà Thị Nga

KS, PGĐ Cty Cơ khí Thực phẩm (phía Nam)

44

Đinh Văn Nhan

KS, GĐ NMĐ Cty Phân đạm & Hoá chất Hà Bắc

45

Bùi Bá Nhuận

KS, GĐ NM Xe lửa Gia Lâm

46

Trần Văn Phú

PGS.TSKH, ĐH Bách khoa Hà Nội

47

Bùi Huy Phùng

PGS.TS, GĐ Trung tâm Năng lượng, Viện KH Việt Nam

48

Trần Quân

TS, Nghỉ hưu

49

Trần Trọng Quyết

TS, GĐ BQL Dự án các NMĐ Phú Mỹ

50

Nguyễn Trung Sơn

KS, Viện Bảo hộ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

51

Vũ Ngọc Tâm

KS, GĐ Trung tâm kiểm định KTAT, Bộ Xây dựng

52

Nguyễn Văn Tấn

KS, GĐ Trung tâm Kiểm định KTAT Khu vực III, Bộ LĐ-TBXH

53

Nguyễn Thành

KS, GĐ Trung tâm Kiểm định KTAT CN Khu vực II, Bộ Công nghiệp

54

Phạm Văn Thắng

Trưởng phòng Thanh tra KTAT & Bảo hộ lao động

Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng

55

Nguyễn Sĩ Thắng

TS, GĐ Cty Sài Gòn Petro

56

Nguyễn Quang Thiệp

KS, GĐ Trung tâm Đăng kiểm Bộ Công nghiệp nặng

57

Đào Văn Thiện

KS, Q. Cục trưởng Cục Bảo vệ Nguồn Lợi thuỷ sản, Bộ Thuỷ sản

58

Vũ Văn Thọ

KS, P. Tổng Biên tập thường trực, Tạp chí KH &CN Nhiệt

(Hội Nhiệt Việt Nam)

59

Đặng Đình Thúc

KS, GĐ Cty Thiết bị Lạnh Long Biên

60

Nguyễn Xuân Tiên

TS, ĐH Bách khoa Hà Nội

61

Hoàng Đình Tín

PGS. ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

62

Nguyễn Khắc Tĩnh

KS, GĐ XN đường sắt   Cty Gang Thép Thái Nguyên

63

Nguyễn Bá Vinh

KS, Chuyên viên, Vụ Quản lý Công nghệ, Bộ KHCN & Môi trường

Ban kiểm tra

1

Trần Mai

                - Trưởng ban

2

Lưu Vũ Bờn

                - Phó ban

3

Lê Ngọc Bích

                - Uỷ viên

4

Nguyễn Công Hùng

                - Uỷ viên

5

Nguyễn Thành

                - Uỷ viên

Ban thư ký

1

Trương Duy Nghĩa

                - Tổng Thư ký

2

Vũ Văn Thọ

                - Phó Tổng Thư ký

3

Nguyễn Gia Đễ

                - Uỷ viên