Danh sách Ban chấp hành trung ương hội khoá 1

 

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Chủ tịch

1

Nguyễn Minh Thông

KS, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký

2

Trương Duy Nghĩa

PGS. PTS, ĐH Bách khoa Hà Nội

Phó Chủ tịch

3

Lê Văn Phát

PTS, Quyền Tổng GĐ Seaprodex

4

Trần Quân

PTS, GĐ Trung tâm Nghiên cứu Cơ điện

Bộ Nông nghiệp & Công nghệ thực phẩm

5

Đặng   Ngọc Tùng

PTS, Viện phó Thứ nhất Viện Năng lượng

Uỷ viên Ban thường vụ

6

Hoàng Thái An

KS, GĐ Cty Sản xuất Thiết bị điện, Bộ Năng lượng

7

Nguyễn Phùng Đình

KS, ủy viên Hội đồng TƯ các DN ngoài quốc doanh

8

Trần Phương Hùng

KS, GĐ NM chế tạo Thiết bị áp lực Đông Anh

9

Trần Thanh Kỳ

PGS. PTS, Hiệu phó ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

10

Nguyễn Sĩ Mão

PGS. TS, ĐH Bách khoa Hà Nội

11

Trịnh Bá Minh

KS, GĐ Trung tâm Đăng kiểm, Bộ Công nghiệp nhẹ

12

Nguyễn Văn Thăng

PTS, Chánh thanh tra KTAT Bộ LĐ-TBXH

13

Phan Quang Xưng

PGS. TS, ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Uỷ viên Ban chấp hành

14

Trần Đức Ba

PGS. TS, ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

15

Lê Kế Bá

KS, GĐ NMNĐ Uông Bí

16

Lê Thị Ngọc Bích

KS, Giảng viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng

17

Phạm Văn Bính

KS, PGĐ Cty Điện lực 2

18

Vũ Đăng Bình

KS, XN Liên hợp Lắp máy 18

19

Lương Văn Bốn

KS, GĐ NMNĐ Ninh Bình

20

Lưu Vũ Bờn

KS, PGĐ Trung tâm Đăng kiểm, Bộ Công nghiệp nhẹ

21

Lê Đức Căn

KS, Quản đốc Xưởng Động lực, NM Giấy Bãi Bằng

22

Đào Ngọc Chân

PGS.PTS, Hiệu phó ĐH Bách khoa Đà Nẵng

23

Nguyễn Ngọc Châu

KS, Chuyên viên Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm

24

Nguyễn Hữu Chiến

KS, Thanh tra KTAT Bộ LĐ-TBXH

25

Hoàng Bá Chư

PGS.PTS, ĐH Bách khoa Hà Nội

26

Đỗ Chí Cường

KS, Thanh tra KTAT Bộ NN & CNTP

27

Phạm Lê Dần

PGS.PTS, ĐH Bách khoa Hà Nội

28

Trần Trung Hiếu

KS, GĐ NMNĐ Phả Lại

29

Lê Văn Hồng

KS, PGĐ NMNĐ Thủ Đức

30

Nguyễn Công Hùng

KS, Thanh tra KTAT Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm (phía Nam)

31

Nguyễn Đức Kính

KS, Phó GĐ Trung tâm Thí nghiệm điện, Bộ Năng lượng

32

Lê Mười

PTS, GĐ XN Việt Hương, Bộ Công nghiệp nặng

33

Trần Đức Nhuận

KS, GĐ XN Cơ Điện Lạnh, Viện Công nghệ Quốc gia

34

Lê Thị Oanh

KS, PGĐ Cảng Rau quả TP Hồ Chí Minh

35

Đặng Quốc Phú

PGS. PTS, ĐH Bách khoa Hà Nội

36

Trần Văn Phú

PGS.TS, ĐH Bách khoa Hà Nội

37

Bùi Huy Phùng

PGS. PTS, Viện KH Việt Nam

38

Ngô Văn Thắng

KS, GĐ XN Lắp máy số 3, TCty Lắp máy Việt Nam

39

Nguyễn Quang Thiệp

KS, GĐ Trung tâm Đăng kiểm, Bộ Công nghiệp nặng

40

Đinh Văn Thìn

KS, PTGĐ TCty Hoá chất Công nghiệp & tiêu dùng

41

Nguyễn Hữu Thịnh

KS, GĐ Trung tâm KT Lạnh, Seaprodex Đà Nẵng

42

Vũ Văn Thọ

KS, Trưởng ban Biên tập, Tạp chí Năng lượng, Bộ Năng lượng

43

Đinh Văn Thuận

KS, Thanh tra KTAT   Bộ Công nghiệp nhẹ

44

Nguyễn Thường

KS, Bộ KH CN và Môi trường

45

Nguyễn Xuân Tiên

PTS, ĐH Bách khoa Hà Nội

46

Hoàng Đình Tín

PGS. ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

47

Nguyễn Khắc Tĩnh

KS, GĐ XN Đường sắt Gang thép Thái Nguyên

48

Phạm Lương Tuệ

PGS. PTS. ĐH Bách khoa Hà Nội

49

Nguyễn Minh Tứ

KS, Quản đốc Xưỏng Động lực, Liên hiệp Dệt Nam Định

50

Nguyễn Quý Trạch

PGS. ĐH Bách khoa Hà Nội

51

Nguyễn Văn Trung

KS, Liên hiệp Sành Sứ Thủy tinh, Bộ Công nghiệp nhẹ

Ban kiểm tra

1

Nguyễn Văn Thăng

                - Trưởng ban

2

Lưu Vũ Bờn

                - Phó ban

3

Lê Ngọc Bích

                - Uỷ viên

4

Phạm Lê Dần

                - Uỷ viên

5

Nguyễn Công Hùng

                - Uỷ viên

Ban thư ký

1

Trương Duy Nghĩa

                - Tổng Thư ký

2

Vũ Văn Thọ

                - Uỷ viên thường trực