Danh sách BCH Hội Lạnh và ĐHKK Việt Nam 1998

 

Danh sách BCH hội lạnh và ĐHKK việt nam

 

(Trực thuộc Hội KHKT Nhiệt Việt Nam, Đại hội thành lập ngày 30/5/1998)

 

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Chủ tịch

1

Tạ Quang Ngọc

TS, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản

Phó Chủ tịch

2

Trần Đức Nhuận

KS, TGĐ TCty CN - Điện tử - Cơ khí và Môi trường

3

Nguyễn Đức Lợi

PGS.TS, ĐH Bách khoa Hà Nội

4

Nguyễn Hữu Thịnh

KS, GĐ Cty Kỹ nghệ lạnh Searefico

Tổng thư ký

5

Phạm Văn Tùy

PGS.TS, ĐH Bách khoa Hà Nội

Uỷ viên Ban thường vụ

6

Trần Ngọc Chấn

GS.TS, PGĐ Trung tâm KT Môi trường

7

Nguyễn Gia Đễ

KS, Vụ Quản lý CN & Chất lượng sản phẩm, Bộ Công nghiệp

8

Lê Chí Hiệp

TS, ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

9

Nguyễn Quang Tấn

TS, Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

10

Nguyễn Thị Mai Thanh

KS, TGĐ Cty CP Cơ Điện Lạnh REE

11

Phạm Vân Thọ

TS, Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Thuỷ sản

12

Vũ Văn Thọ

KS, Văn phòng TƯ. Hội KHKT Nhiệt Việt Nam

13

Nguyễn Sĩ Trạm

KS, Vụ Quản lý Công nghệ & Chất lượng sản phẩm, Bộ Công nghiệp

14

Đào Đức Tuấn

TS, Văn phòng OZON Việt Nam

15

Nguyễn Thanh Văn

KS, ĐH KT Đà   Nẵng

Uỷ viên Ban ban chấp hành

16

Lê Thị Ngọc Bích

KS, VP Đại diện miền Trung Hội KHKT Nhiệt Việt Nam

17

Vũ Đăng Bình

KS, VP Đại diện phía Nam Hội KHKT Nhiệt Việt Nam

18

Nguyễn Liên Chi

TS, GĐ Xí nghiệp Cơ Điện Lạnh

19

Nguyễn Quang Chơn

GĐ XN Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng

20

Nguyễn Huy Dũng

KS, TCty Dệt May

21

Võ Quang Điệp

KS, Cty TNHH MEI

22

Trần Thị Thanh Hà

KS, Cty Cơ Điện Lạnh An Bình

23

Nguyễn Đăng Hanh

TS, PGĐ Cty Thiết kế & Dịch vụ Xây dựng Thương mại

24

Lê Hồng Khanh

TS, Vụ KHCN & Công nghiệp sản phẩm,

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

25

Lê Văn Khẩn

ThS, Phó chủ nhiệm khoa, ĐH Thuỷ sản Nha Trang

26

Lê Nguyên Minh

TS, GĐ Cty Nhật Trung

27

Vương Thị Nga

KS, Trưởng phòng NM Bia Hà Nội

28

Lê Thị Oanh

KS, GĐ Cảng rau quả TP. Hồ Chí Minh

29

Lương Lê Phan

KS, Trưởng phòng, NM Thuốc lá Sài Gòn

30

Lê Tấn Phước

KS, PGĐ Cty Kỹ nghệ Lạnh

31

Nguyễn Xuân Phương

TS, ĐH Bách khoa Hà Nội

32

Phan Xuân Thành

KS, Cty Tư vấn Xây dựng dân dụng

33

Nguyễn Duy Thiếp

KS, GĐ NM Đông lạnh Hải Phòng

34

Đinh Văn Thuận

TS, Cty POLYCO

35

Nguyễn Xuân Tiên

TS, Trưởng Bộ môn Máy lạnh - Thiết bị Nhiệt, ĐH Bách khoa Hà Nội

36

Nguyễn Quang Tờng

KS, GĐ Cty TNHH Nhiệt Điện Lạnh Hà Nội

37

Nguyễn Văn Trên

KS, Phó Hiệu trưởng, TH Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

38

Nguyễn Hữu Trường

KS, Trung tâm Tiêu chuẩn - chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

39

Vương Đức Tuấn

TS, Cty KT Lạnh HĐC

40

Nguyễn Tự Túc

KS, GĐ Cty Cơ Điện Lạnh Bắc Nam

41

Đào Thị Khánh Vân

KS, GĐ Trung tâm Công nghệ Nhiệt Lạnh, Hội Nhiệt Vit Nam

42

Nguyễn Mạnh Xuân

KS, GĐ Cty Thiết bị Lạnh Long Biên

43

Lê Văn Xuân

KS, PGĐ Cty Sản xuất & Dịch vụ Vật tư

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn