Danh sách Ban chấp hành trung ương hội khoá 3

 

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Chủ tịch

1

Nguyễn Minh Thông

KS, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký

2

Trương Duy Nghĩa

PGS. TS, ĐH Bách khoa HN

Phó Chủ tịch

3

Trần Văn Được

KS, PTGĐ TCty điện lực Việt Nam

4

Nguyễn Sĩ Thắng

TS, GĐ XN Kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam (PVN)

5

Phan Quang Xưng

PGS. TSKH, GĐ ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Phó Tổng thư ký

6

Vũ Văn Thọ

KS, Văn phòng TƯ Hội Nhiệt Việt Nam

Uỷ viên Ban thường vụ

7

Vũ Đăng Bình

KS, Trưởng Văn phòng đại diện của Hội tại phía Nam

8

Hoàng Bá Chư

PGS.TS, Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội

9

Đỗ Chí Cường

KS, Phó Cục trưởng Cục chế biến Nông lâm sản & Ngành nghề Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

10

Nguyễn Gia Đễ

KS, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý công nghệ & Chất lượng sản phẩm,

Bộ Công nghiệp

11

Phạm Hùng

KS, TGĐ TCty Lắp máy Việt Nam (Lilama)

12

Trần Phương Hùng

KS, GĐ Cty Nồi hơi Việt Nam

13

Tạ Văn Hường

KS, Trưởng ban KT Nguồn điện TCty Điện lực Việt Nam

14

Ngô Đức Lâm

TS, nguyên Cục trưởng, Cục Kiểm tra Giám sát KTAT Công nghiệp

15

Nguyễn Đức Lợi

PGS.TS, ĐH Bách khoa Hà Nội

16

Trần Mai

TS, Vụ trưởng phụ trách thanh tra nhà nước về ATLĐ, Bộ LĐ &TBXH

17

Nguyễn Sĩ Mão

GS. TSKH, ĐH Bách khoa Hà Nội

18

Đinh Văn Thìn

KS, VP Đại diện phía Nam Hội KHKT Nhiệt VN

19

Nguyễn Văn Thụ

KS, TGĐ TCty Cơ khí Xây dựng (COMA)

20

Đặng Ngọc Tùng

TS, Văn phòng TƯ. Hội KHKT Nhiệt Việt Nam

21

Đỗ Quang Vinh

KS, Cục trưởng Cục Kiểm tra Giám sát KTATCN

Uỷ viên Ban chấp hành

22

Lê Kế Bá

KS, GĐ NMNĐ Uông Bí

23

Lê Thị Ngọc Bích

KS, Giảng viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng

24

Nguyễn Như Bảo

KS, PGĐ Cty Dệt kim Đông Xuân

25

Nguyễn Bốn

PGS.TS, Chủ nhiệm khoa Nhiệt - Điện - Lạnh, ĐH KT Đà Nẵng

26

Đào Ngọc Chân

PGS.TS, ĐH KT Đà Nẵng

27

Nguyễn Ngọc Châu

KS, Cty Nồi hơi Việt Nam

28

Nguyễn Hữu Chiến

KS, GĐ Trung tâm Kiểm định KTAT Khu vực I, Bộ LĐ&TBXH

29

Hoàng Tiến Dũng

TS, Trưởng phòng Nhiệt điện Điện nguyên tử , Viện Năng lượng

30

Nguyễn Phùng Đình

KS, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Trung tâm Công nghệ Nhiệt - Lạnh

31

Bùi Thị Quỳnh Giao

KS, PGĐ Cty Dệt Thắng Lợi (TP. Hồ Chí Minh)

32

Trương Đình Hải

KS, GĐ Cty Thiết bị Đình Hải

33

Nguyễn Bá Hiệt

KS, GĐ Trung tâm KTAT Khu vực II, Bộ LĐ - TBXH

34

Nguyễn Ngọc Hoa

KS, Cục Đăng kiểm Việt Nam

35

Trần Xuân Hoa

KS, NM Cơ - Nhiệt - Điện Đức Toàn

36

Nguyễn Văn Hồng

KS, GĐ NMNĐ HàHHà Bắc, Cty Phân đạm & Hóa chất Hà Bắc

37

Lưu Thanh Hùng

KS, GĐ NMĐ Cty Giấy Bãi Bằng

38

Nguyễn Cao Hùng

KS, PTGĐ, TCty Mía đường II

39

Nguyễn Công Hùng

KS, GĐ Cty TNHH Nguyên Hưng

40

Nguyễn Ngọc Khanh

KS, Cục trưởng Cục Chế biến Nông lâm sản và Ngành nghề nông thôn,

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

41

Bùi Thức Khiết

KS, Cố vấn TGĐ, TCty Điện lực Việt Nam

42

Nguyễn Ngọc Khuê

KS, GĐ Trung tâm KTAT Xây dựng, Bộ Xây dựng

43

Nguyễn Kinh Luân

KS, Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ & Chất lượng sản phẩm,

Bộ Công nghiệp

44

Phạm Gia Lượng

KS, Cục An toàn, Bộ LĐ&TBXH

45

Trần Văn Lượng

TS, GĐ Trung tâm Kiểm định KTAT Công nghiệp Khu vực 2,

Bộ Công nghiệp

46

Nguyễn Hải Lý

KS, GĐ Cty Thiết bị Thực phẩm Vạn Điểm

47

Nguyễn Văn Mạnh

TSKH, Viện KH & CN Nhiệt Lạnh, ĐH Bách khoa Hà Nội

48

Phan Văn Mậu

KS, Thanh tra KTAT Sở LĐ - TBXH TP Hà Nội

49

Mai Công Mừng

KS, Chuyên viên Vụ Năng lượng, Bộ Công nghiệp

50

Trương Quang Minh

KS, PGĐ Cty Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

51

Hoàng Minh Nam

ThS, Chủ nhiệm khoa Hoá, ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh

52

Bùi Bá Nhuận

KS, GĐ NM Xe lửa Gia Lâm

53

Bùi Huy Phùng

PGS.TS, GĐ Trung tâm Năng lượng, Viện KH Việt Nam

54

Nguyễn Mạnh Phùng

KS, GĐ Trung tâm Kiểm định KTAT Công nghiệp 1

55

Đặng Quốc Phú

GS.TSKH, Viện KH & CN Nhiệt Lạnh, ĐH Bách khoa Hà Nội

56

Trần Văn Phú

GS.TSKH, Viện KH & CN Nhiệt Lạnh, ĐH Bách khoa Hà Nội

57

Hoàng Văn Quế

KS, GĐ NMNĐ Phả Lại

58

Đoàn Hưng Quốc

KS, PGĐ Trung tâm Kiểm định KTAT,

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

59

Nguyễn Thành Sơn

TS, Trưởng ban Phát triển các Dự án Điện, TKV

60

Nguyễn Trung Sơn

KS, Viện Bảo hộ LĐ Tổng liên đoàn LĐ Việt Nam

61

Nguyễn Tâm

KS, Văn phòng TƯ Hội KHKT Nhiệt Việt Nam

62

Nguyễn Thị Thanh Tâm

KS, Trưởng phòng NĐ Cty Tư vấn Khảo sát Thiết kế Điện 2

63

Nguyễn Văn Tấn

KS, GĐ Trung tâm Kiểm định KTAT Khu vực III, Bộ LĐ-TBXD

64

Trần Kế Tấn

KS, GĐ NMNĐ Ninh Bình

65

Nguyễn Hữu Thanh

KS, Trưởng phòng Nhiệt điện & Điện nguyên tử, Viện Năng lượng

66

Ngô Văn Thắng

KS, Trưởng phòng Đào tạo, TCty Lắp máy Việt Nam

67

Phạm Văn Thắng

KS. Đại tá, Thanh tra KTAT & Bảo hộ Lao động

Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng

68

Trần Quốc Thuấn

KS, GĐ NMNĐ Phú Mỹ

69

Nguyễn Thường

KS, Trưởng ban thư ký Chương trình Hỗ trợ PTNL bền vững

70

Trương Văn Tuyến

KS, GĐ XN Lắp máy 45-1 (TCty Lắp máy Việt Nam)

71

Nguyễn Bá Vinh

KS, Vụ Quản lý Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường

72

Trương Duy Vĩnh

KS, GĐ Cty TNHH Đại An

73

Bành Đức Vỹ

KS, Trưởng phòng Nhiệt điện

Cty Tư vấn Khảo sát Thiết kế Điện 1

       

Ban kiểm tra

1

Trần Mai

                - Trưởng ban

2

Đỗ Chí Cường

                - Phó ban

3

Nguyễn Ngọc Khuê

                - Uỷ viên

Ban thư ký

1

Trương Duy Nghĩa

                - Tổng Thư ký

2

Vũ Văn Thọ

                - Phó Tổng Thư ký

3

Nguyễn Ngọc Châu

                - Uỷ viên