Tin Hội Nhiệt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc khóa V và Nghị quyết Hội nghị BCH TW Hội lần 1 về công tác Hội, thay mặt thường trực Lãnh đạo TW Hội khóa V, xin trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác của Hội KHKT Nhiệt Việt Nam năm 2012 - 2013 và phương hướng hoạt động năm 2013 - 2014 như sau:

Báo cáo gồm 3 phần:
Phần 1: Đánh giá chung
Phần 2: Kết quả hoạt động năm 2012 - 2013
Phần 3: Phương hướng công tác năm 2013 - 2014

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ
Trên cơ sở Nghị quyết của BCH TW Hội khóa V tại Hội nghị lần 1 ngày 28/4/2012, Lãnh đạo Hội (LĐH) đã tổ chức triển khai các hoạt động của Hội và đạt được kết quả nhất định.

1. Đối với Nhà nước và Xã hội

Là Hội khoa học kỹ thuật và là Hội ngành nghề TW, đối với nước ngoài thì như một tổ chức phi Chính phủ, tuy vậy, Hội KHKT Nhiệt VN (trong báo cáo gọi tắt là Hội) vẫn chịu sự quản lý của Bộ KH&CN về hoạt động KHKT và Bộ Công Thương về chuyên ngành, do vậy, trong một năm hoạt động Hội đã bám sát, và theo dõi các tình hình chung của Nhà nước, của Chính phủ và đặc biệt là của hai Bộ để định hướng các hoạt động của mình theo đúng hướng và góp phần phát triển bền vững của đất nước.
Vì thế, thời gian qua, Hội chưa để xảy ra sơ xuất, hoặc lợi dụng tổ chức Hội làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Hội. Nhìn chung, Hội luôn chấp hành đầy đủ và nghiêm túc chủ trương chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.
Tuy không phải là doanh nghiệp hoặc có thu nhập lớn, nhưng Hội vẫn tham gia đóng góp cho một số quỹ xã hội khi được yêu cầu, đây là một hình thức hoạt động nhân đạo nên Văn phòng TW Hội sẽ tiếp tục duy trì.
Như vậy, có thể tự đánh giá là Hội đã hoàn thành trách nhiệm đối với Xã hội và Nhà nước.

2. Đối với Liên Hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội - LHH)

Hội Nhiệt là hội thành viên của LHH, một trong 70 hội ngành TW của LHH, nên các hoạt động của Hội về cơ bản vẫn chịu sự chỉ đạo của LHH.
Qua một năm hoạt động, Hội được LHH đánh giá là một trong các Hội ngành duy trì hoạt động đồng đều, hiệu quả và có nhiều đóng góp cho phong trào chung của LHH.
Các ý kiến góp ý, phát biểu của Hội theo yêu cầu của LHH, đều được ghi nhận và được đánh giá là có hàm lượng chất xám cao.
3. Đối với công tác Hội
Sau một năm hoạt động, về cơ bản là hoàn thành nhiệm vụ chính đã đề ra trong Nghị quyết Hội nghị BCH TW lần 1 và đạt được phương châm của Hội là Đoàn kết, phát triển và bền vững.
Mặc dù tình hình phát triển kinh tế chung có chậm lại, nhưng với đóng góp chung cộng với sự cố gắng của Lãnh đạo TW Hội, Hội vẫn tự tìm được các nguồn thu đảm bảo kinh phí bộ máy văn phòng TW Hội hoạt động và các chi phí cần thiết khác của Hội.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức và quản lý Hội,

Với mục đích hoạt động hiệu quả hơn, Thường trực Lãnh đạo Hội (LĐH) đã soạn thảo, lấy ý kiến rộng rãi đến các Ủy viên BCH và thống nhất ban hành quy chế làm việc và phân công trách nhiệm trong thường trực LĐH, trong đó, điểm mới ở quy chế là:
- Quy định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ của Thường trực Trung ương Hội, bao gồm Chủ tịch, PCT kiêm Tổng Thư ký, Phó TTK và Chánh VP và lịch trực của từng cá nhân;
- Phân công trách nhiệm của các nhân viên Văn phòng TW Hội;
- Quy định cơ bản về hoạt động của các Chi hội.
Trên cơ sở các quy định này, hoạt động của Văn phòng Hội trong năm qua đã được duy trì. Các khách đến làm việc đặc biệt là khách nước ngoài đều được đón tiếp lịch sự và chu đáo.

2. Công tác xây dựng và phát triển Chi hội

- Cho đến nay, Hội có 31 chi hội thành viên, trong các năm gần đây đã phát triển được nhiều chi hội có vai trò quan trọng trong lãnh vực tư vấn đầu tư phát triển ngành năng lượng nhiệt, cụ thể năm 2011 thành lập được 4 Chi hội, năm 2012 là 4 Chi hội (tại các nhà máy nhiệt điện Cà Mau, Quảng Ninh, Hải Phòng và các đơn vị Tư vấn xây dựng điện: 1, 2, 3, 4 và Tư vấn thiết kế Dầu khí) và tháng 4/2013 thành lập Chi hội nhiệt trường Đại học Bách khoa Hà Nội (BKHN).
Trường BKHN được xem như cái nôi của ngành nhiệt nói chung và Hội Nhiệt nói riêng, việc thành lập Chi hội Nhiệt trường BKHN được đánh giá là bước phát triển mới của Hội. Nhân việc ra đời của Chi hội này, LĐH xin cảm ơn và ghi nhận sự cố gắng, đóng góp tích cực của các đồng chí trong Ban vận động thành lập chi hội và các giảng viên và nguyên là giảng viên của trường ĐHBK, đặc biệt là các đồng chí: Phạm Hoàng Lương, Trần Gia Mỹ, Nguyễn Việt Dũng,…
- LĐH đã tổ chức Đại hội chi hội và kiện toàn tổ chức cho các chi hội: Nhiệt Động lực và Chi hội Nhiệt Văn phòng TW Hội.
- LĐH đã dự và chỉ đạo Đại hội khóa II Thành Hội Đà Nẵng.

3. Công tác chuyên môn

Năm 2012 - 2013 tuy tình hình chung không còn được thuận lợi như những năm trước đây, nhưng LĐH đã tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành các công việc về thẩm tra dự án đầu tư, thẩm định và xây tiêu chuẩn, quy chuẩn và đề tài nghiên cứu khoa học, cụ thể:
a. Hoàn thành công việc thẩm tra lần cuối cùng Báo cáo NCKT dự án nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 do Viện Năng lượng lập, do Tập đoàn Taekwang Hàn Quốc làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Hội, Bộ Công Thương đã phê duyệt Báo cáo NCKH. Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương và Chủ đầu tư đều đánh giá cao các ý kiến kết luận và kiến nghị của Hội.

b. Hoàn thành Báo cáo thẩm tra tính toán mực nước thiết kế, xác định cao độ san nền và Thiết kế chi tiết hạng mục san lấp mặt bằng nhà máy nhiệt điện (NMĐ) BOT Hải Dương và đã giao nộp Chủ đầu tư là Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương (Hội liên danh với Viện Khoa học Thủy Lợi để thực hiện).

c. Hoàn thành đề tài: Nghiên cứu hiện trạng sử dụng lò hơi lớp sôi tuần hoàn (CFB) tại VN và đề xuất các giải pháp công nghệ nâng cao hiệu suất năng lượng và bảo vệ môi trường. Ngày 15/4/2013 Hội đồng nghiệm thu Bộ Công Thương đã tổ chức nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại khá.
d. Hoàn thành nghiên cứu và nghiệm thu với Viện Dầu khí VN về đề tài: Nghiên cứu đề xuất phương thức tổ chức công tác bảo dưỡng, sửa chữa các NMNĐ than của PVN.

e. Tiếp tục hoàn thành công việc thẩm tra và nghiệm thu Hợp đồng thẩm định Tiêu chuẩn và quy chuẩn Trung quốc áp dụng cho các dự án NMNĐ Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 1 do EVN làm chủ đầu tư.

f. Xây dựng đề cương nghiên cứu vấn đề đốt than trộn tại Việt Nam.

Để xây dựng đề cương, LĐH đã mời các thành viên của Hội (gồm các nhà khoa học, các GS, TS và cán bộ KHKT giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này) và đại diện các Tập đoàn TKV, EVN và PVN đến tham vấn.

4. Công tác Tạp chí Năng lượng Nhiệt và lập trang Web

Tạp chí Năng lượng nhiệt được duy trì xuất bản 2 tháng/kỳ. Ngoài ra, Văn phòng TW Hội đã tự xây dựng được trang Web với tên miền Nangluongnhiet.vn đảm bảo đăng tải đầy đủ các thông tin khoa học liên quan của Hội và tuyên truyền quảng bá hoạt động Hội.
Ngày 18/1/2013, LĐH đã tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Năng lượng Nhiệt, Hội nghị đã được đại diện từ các nhà máy điện Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình; viện Khoa học Năng lượng, Viện Nhiệt Lạnh và Đại học BKHN tham dự.
Nhân đây, xin cảm ơn đóng góp nhiệt tình của các đơn vị và chi hội nhiệt Quảng Ninh, Hải Phòng, Mạo Khê, Ninh Bình, Viện KH Năng lượng, Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Điện 3, …
Và đề nghị các đồng chí tham gia và thông tin đến các hội viên thường xuyên vào trang Web của Hội, đóng góp bằng nhiều hình thức để trang Web của Hội tồn tại và phát triển lâu dài.
Tuy nhiên, Tạp chí đã có kêu gọi được các Chi hội đăng tin quảng cáo nhưng vẫn chưa thể cân bằng được thu chi.

5. Các hoạt động khác

a. Thành phần BCH TW khóa V đã được trẻ hóa, nhiều LĐH đã làm từ khóa I đến khóa IV đã nghỉ, do vậy để tri ân, Thường vụ BCH TW Hội đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là Ủy viên BCH, Thường vụ BCH TW Hội các khóa I, II, III và IV. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí cựu LĐH đã đến dự đông đủ và đã phát biểu cảm tưởng, đóng góp nhiều ý kiến cho hoạt động của Hội trong thời gian tới. Sau buổi gặp mặt là liên hoan thân mật và tặng quà lưu niệm

b. Nhằm tăng cường sự hỗ trợ giúp đỡ của Liên hiệp hội (LHH), Thường trực TW Hội (TWH) đã chủ động mời Lãnh đạo LHH (Chủ tịch, Tổng thư ký và Chánh VP) đến làm việc với Hội.

Sau buổi làm việc Lãnh đạo LHH hứa sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để giao Hội tham gia công tác nghiên cứu đề tài cấp nhà nước.
c. Để có sự gắn kết lâu dài với Hội, TWH đã tổ chức các cuôc tham quan dã ngoại cho anh chị em Văn phòng hội, như du lịch suối nước nóng Thanh Thủy - Phú Thọ, tham quan di tích Tràng An - Ninh Bình.
Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác Hội từ Hội nghị BCH TW Hội lần 1 đến nay, tuy nhiên, nội dung báo cáo chủ yếu là đề cập đến hoạt động khu vực trung ương Hội. Do vậy, đề nghị các đồng chí góp ý bổ sung phần hoạt động của các Chi hội. Rút kinh nghiệm, trong Báo cáo của các Hội nghị tiếp theo sẽ có bao gồm nội dung tổng kết hoạt động Thành hội và chi hội.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 - 2014

Mục tiêu thực hiện: theo phương châm đã được Đại hội thông qua là “Đoàn kết, phát triển và bền vững”, với phương hướng chính sau đây:

1. Về nhiệm vụ chính trị

Là tổ chức phi chính phủ, tuy nhiên, các tổ chức hội viên và thanh viên hiện vẫn nằm trong hệ thống các cơ quan chính phủ, doanh nhiệp nhà nước, các trường học,…do vậy, nhiệm vụ chính của Hội sẽ là chấp hành đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và thực hiện nghiêm túc mọi nghĩa vụ đối với xã hội, đặc biệt là nghĩa vụ thuế.

2. Về công tác tổ chức, xây dựng và phát triển Chi hội

Mục tiêu: Tiếp tục phấn đấu xây dựng Hội thành nơi quy tụ các nhà khoa học, trí thức và cán bộ KHKT ngành nhiệt để đóng góp cho sự phát triển chung của ngành.
Thành hội, Chi hội và các thành viên trực thuộc sẽ là tế bào chính của Hội. Do vậy, việc củng cố và xây dựng kế hoạch phát triển sẽ là nhiệm vụ chính trong năm 2013-2014, với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a. Thành lập mới các chi hội ở các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và Tập đoàn Dầu khí VN (PVN), Ban quản lý các dự án nhiệt điện và trường đại học.
Mục tiêu: Thành lập từ 3-5 Chi hội.

b. Hướng dẫn các Chi hội được thành lập trước năm 2010 tổ chức Đại hội (tương tự Chi hội nhiệt động lực và Chi hội Nhiệt Văn phòng đã tổ chức Đại hội và kiện toàn bộ máy của Chi hội).
Mục tiêu: Từ 5-6 Chi hội, ưu tiên các Chi hội đã thành lập lâu năm.

c. Đẩy mạnh các hoạt động Chi hội, với mục tiêu cần đạt được là hoạt động có hiệu quả rõ ràng, tạo điều kiện tương trợ và nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật chung và hợp tác bền vững trong cộng đồng thành viên Hội.
d. Các Chi hội lập báo cáo về tình hình hoạt động và các kiến nghị của Chi hội vào cuối năm và gửi về Văn phòng TW để tổng hợp, bằng bản hardcopy và file mềm theo điạ chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e. Phấn đấu hàng năm các Chi hội đều có đóng góp nhất định vào Quỹ xây dựng Hội.

3. Công tác chuyên môn

Hiện nay tình hình đầu tư các dự án nhiệt điện đã bão hòa, tư vấn ngành điện nhiều (6 đơn vị tư vấn) nhưng công việc hạn chế và bên cạnh còn có thêm Hội Điện lực và Hiệp hội Năng lượng cũng thực hiện công việc tư vấn năng lượng. Do vậy, định hướng công việc hoat động chuyên môn trong thời gian tới của Hội sẽ tập trung vào đề tài nghiên cứu khoa học và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật là chủ yếu, cụ thể như sau:

a. Đề tài đốt than trộn (Bộ KH&CN): Hoàn thiện và bảo vệ thành công đề tài, xây dựng nội dung đề cương thực hiện (sau khi được giao);

b. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn (Bộ Công Thương): Xây dựng đề cương và triển khai thực hiện (sau khi được duyệt);

c. Công tác thẩm định phản biện dự án, tiếp tục thế mạnh của Hội, cố gắng ký được 1-2 Hợp đồng phản biện (vì đây là công việc đóng góp được đáng kể cho quỹ Hội);

d. Công việc khác, quyết toán với Chủ đầu tư về các Hợp đồng thẩm định: Tiêu chuẩn Trung quốc áp dụng cho các NMĐ Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 1, thiết kế san nền Nhà máy điện Hải Dương.

4. Công tác tạp chí

Duy trì Tạp chí Năng lượng nhiệt xuất bản định kỳ 2 tháng/kỳ đảm bảo chất lượng và số lượng.
Nhanh chóng tiến tới mục tiêu cân bằng thu chi (không phải bù lỗ từ quỹ Hội).
Mục tiêu: Tạp chí sẽ cân bằng được chi phí từ năm 2014.


BCH TW Hội