daihoi5-06… Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam. Thay mặt đồng chí Thủ tướng Chính phủ, tôi gửi đến các đồng chí và quý vị đại biểu lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Thưa các đồng chí,

Khởi đầu với cơ sở vật chất nghèo nàn, số Hội viên còn hạn chế, đến nay qua báo cáo của các đồng chí, tôi vui mừng nhận thấy Hội đã có cơ sở khang trang, thành lập được nhiều chi hội, tập hợp được hầu hết các cán bộ khoa học kỹ thuật nhiệt của Việt Nam, có Văn phòng đại diện ở cả 3 miền của đất nước, thành lập được các Trung tâm chuyển giao khoa học - công nghệ. Hội đã từng bước khẳng định vai trò của mình, phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, Hội đã phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nhiệt phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần tích cực vào việc ứng dụng khoa học kỹ thuật nhiệt tiên tiến trong các ngành kinh tế kỹ thuật của Việt Nam, đặc biệt vào sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam.
Thông qua việc thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện, Hội Nhiệt Việt Nam đã góp phầ xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chương trình, kế hoạch, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, xây dựng pháp luật, xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật, an toàn,… của các thiết bị sản xuất và sử dụng năng lượng; Hội cũng đã tham gia thực hiện phản biện, giám sát độc lập nhiều đề án, công trình quan trọng của đất nước.
Trong công tác hợp tác quốc tế, Hội đã vận động trí thức khoa học công nghệ nhiệt người Việt Nam ở nước ngoài, hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ của các nước; tham gia các tổ chức khoa học công nghệ của khu vực và trên thế giới; góp phần vào phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
Để ghi nhận những đóng góp của Hội, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam. Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí trong Ban Chấp hành và hội viên lời chúc mừng tốt đẹp nhất về những thành công và đóng góp cho Hội trong 20 năm qua.

Thưa các đồng chí,

Nền kinh tế Việt Nam và thế giới đang có nhiều đổi thay, những thuận lợi đan xen cùng thách thức có những ảnh hưởng lớn đối với nhiều lĩnh vực liên quan đến khoa học kỹ thuật nhiệt, tức là liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội Nhiệt Việt Nam. Mức tiêu thụ năng lượng của Việt Nam hiện còn ở mức rất thấp (Tiêu thụ năng lượng cuối cùng cho một người dân của Việt Nam hiện nay gần 600 kgOE/người/năm; điện bình quân đầu người mới đạt trên 1000 kWh/người/năm); dự báo đến năm 2020, tổng tiêu thụ năng lượng sơ cấp của Việt Nam khoảng 147 triệu TOE, gấp 2,4 lần năm 2010; lên gần 300 triệu TOE vào năm 2030, gấp 5 lần năm 2010. Để đáp ứng nhu cầu trên, ngành năng lượng cần phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu, mở rộng sản xuất cùng với việc sử dụng có hiệu quả, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong các ngành, các lãnh vực. Dự kiến Việt Nam sẽ phát triển các nhà máy điện sử dụng LNG, nhà máy điện hạt nhân, các nhà máy nhiệt điện than có thông số siêu tới hạn, …và phát triển các dạng nhiên liệu: Nhiên liệu sinh học, CNG, LNG… sử dụng trong giao thông, dân dụng, công nghiệp, … Đây là các công nghệ, nhiên liệu chưa được áp dụng tại Việt Nam. Để tiếp thu chuyển giao công nghệ, từng bước tiến tới tự chủ về khoa học công nghệ, tiến tới có thể tự thiết kế, chế tạo các thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng, cần có sự góp sức của các trí thức trong đó có lĩnh vực khoa học công nghệ nhiệt. Thời gian tới, đề nghị Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò năng động sáng tạo, xây dựng phương hướng hoạt động cho các năm tiếp theo, tập hợp đội ngũ chuyên gia tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện trong thiết kế, chế tạo, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn,… liên quan đến khoa học công nghệ nhiệt, nhằm mục tiêu phản ánh khách quan ý kiến của trí thức khoa học công nghệ nhiệt, đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí lãnh đạo Hội, các hội viên mạnh khoẻ và thu được nhiều thành công hơn nữa.