Kính thưa Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải,
Kính thưa đồng chí Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam,
Kính thưa PGS. TS Trương Duy Nghĩa - Chủ tịch Hội Nhiệt Việt Nam,
Kính thưa toàn thể quý vị và các vị khách quý.

daihoi5-10Tôi thực sự rất xúc động được tham dự buổi lễ trang trọng Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Nhiệt Việt Nam bởi vì tôi cũng vốn là một hội viên của Hội Nhiệt Việt Nam bây giờ trở thành hội viên của Hội Lạnh & ĐHKK, một hội thành viên trước đây nay trở thành một hội độc lập từ Hội Nhiệt Việt Nam.
Sự đánh giá của các đồng chí lãnh đạo Đảng & Nhà nước thông qua phát biểu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, của đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh đã đánh giá rất cao những đóng góp của Hội KHKT Nhiệt Việt Nam đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nuớc.

Tôi chỉ xin phép được thay mặt cho Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo với các đồng chí và các vị đại biểu một vài công việc mà chúng tôi đang phải thực hiện và rất mong được sự chia sẻ của Hội Nhiệt Việt Nam cũng như được sự hợp tác, sự phối hợp của các đồng chí để chúng tôi có thể thực hiện thành công những công việc rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Báo cáo các đồng chí trong gần 10 năm qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng về cơ bản đã xong hành lang pháp lý cho hoạt động khoa học công nghệ của đất nước. Và với tư cách là Cơ quan Quản lý Nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ, có thể nói đến giờ phút này toàn bộ những quy định của hoạt động khoa học công nghệ đã được luật hoá và đã có đầy đủ những căn cứ pháp lý để chúng ta có thể tiến hành những hoạt động khoa học công nghệ, trong đó có lĩnh vực khoa học kỹ thuật nhiệt
Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, có thể nói ngành nhiệt của chúng ta có các hoạt động từ nghiên cứu cơ bản cho đến nghiên cứu ứng dụng và triển khai.

Về nghiên cứu cơ bản

Chúng tôi rất mong các nhà khoa học, các thành viên của Hội Nhiệt Việt Nam tích cực tham gia vào hoạt động nghiên cứu cơ bản thông qua tài trợ của Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia, một quỹ được chính phủ cho phép thành lập từ cuối năm 2003 nhưng cho tới năm 2008 mới bắt đầu đi vào hoạt động và trong gần 4 năm qua có thể nói là quỹ đã đem đến một sức sống mới cho hoạt động nghiên cứu cơ bản của nước ta. Các nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực truyền nhiệt, nhiệt động và kể cả những nghiên cứu cơ bản trong quá trình nghiên cứu xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, chắc chắn sẽ có vai trò quan trọng. Vì vậy chúng tôi rất mong các nhà khoa học hãy đề xuất những nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản để chúng tôi thông qua Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia có thể hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu này một cách thành công

Về nghiên cứu triển khai

Riêng về năng lượng bắt đầu từ giai đoạn 2011 - 2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1244 về phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ khoa học công nghệ 5 năm, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập một chương trình mới nằm trong các chương trình Khoa học Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước chuyên hỗ trợ cho hoạt động của lĩnh vực nghiên cứu và triển khai. Riêng về năng lượng, đó là chương trình KC 05. Chương trinh này mới được bắt đầu hình thành từ giai đoạn hiện nay và sẽ được kéo dài trong những giai đoạn tiếp theo. Trong các giai đoạn trước đây từ 2000 - 2010 chúng ta chưa có chương trình riêng về năng lượng. Vì thế các nghiên cứu, các đề tài dự án liên quan đến năng lượng chỉ được thực hiện lồng ghép với các chương trình khác như là chương trình cơ khí, chương trình KC 03, KC 04.. thậm chí là KC 09 liên quan đến vấn đề môi trường. Tuy nhiên từ giai đoạn này chúng ta có Chương trình riêng về năng lượng. Vì vậy tất cả các đề tài dự án nghiên cứu về năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các quá trình của các nhà máy điện, kể cả nhà máy điện hạt nhân sẽ được Chương trình KC 05 hỗ trợ, tài trợ và tạo điều kiện để các nhà khoa học của chúng ta trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt có thể tham gia nghiên cứu một cách thuận lợi và có được những kết quả thành công.
Chúng tôi cũng đã cùng với các bộ, ngành đang xây dựng đề án đổi mới căn bản toàn diện và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và cơ chế hoạt động khoa học công nghệ, đã trình Thủ tướng Chính phủ và hy vọng trong thời gian tới sẽ được Thủ tướng phê duyệt. Và với các đề án này tôi chắc chắn hoạt động khoa học công nghệ sẽ có những bước đột phá bởi những cơ chế mới, đặc biệt là cơ chế tài chính trong hoạt động khoa học công nghệ sẽ được đổi mới một cách căn bản và toàn diện. Cũng trong năm nay chúng tôi cũng đang trình Chính phủ và Quốc hội cho phép ban hành Luật Khoa học Công nghệ sửa đổi thay thế cho Luật Khoa học Công nghệ năm 2000, và với rất nhiều nội dung mới phù hợp với tình hình phát triển đất nước nước hiện nay và đặt khoa học công nghệ ở vị trí xứng đáng trong hệ thống luật pháp của chúng ta. Rất mong Hội Nhiệt Việt Nam động viên hội viên tham gia tích cực, chủ động và có nhiều đóng góp cho việc nghiên cứu khoa học công nghệ về Năng lượng.

Xin chúc các đồng chí lãnh đạo Hội, các hội viên Hội Nhiệt Việt Nam và các quý vị đại biểu sức khỏe, thành đạt.