15 NĂM TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆT

(1994 - 2008)


tapchisomoiTạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt, cơ quan ngôn luận của Hội khoa học kỹ thuật Nhiệt Việt Nam ra số đầu tiên vào tháng 1/1994, đến nay đã được 15 năm. Ba năm đầu xuất bản hàng quý, đến năm 1997 ra hai tháng một kỳ. Đến nay đã xuất bản được 84 kỳ, phát hành trên toàn quốc.
Trong 15 năm qua, Tạp chí luôn xuất bản đúng kỳ và đã bám sát các tiêu chí hoạt động của Hội KHKT Nhiệt Việt Nam và Liên hiệp Hội Trung ương theo định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước, không để xảy ra các sai phạm theo quy định của Luật Báo chí.
Các chủ đề xuyên suốt quá trình hoạt động của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt trong thời gian qua bao gồm các nội dung chính sau:

1. Truyền nhiệt, truyền chất và nhiệt động lực học;
2. Nhiên liệu, kỹ thuật cháy và thiết bị đốt: lò hơi, lò đốt;
3. Tuabin hơi, tuabin khí, bơm, quạt và máy nén;
4. Nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện nguyên tử và các quá trình biến đổi năng lượng;
5. Kỹ thuật lạnh, điều hoà không khí, thông gió, kỹ thuật siêu lạnh và hoá lỏng chất khí;
6. Kỹ thuật sấy;
7. Mạng nhiệt, cung cấp nhiệt, thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị áp lực;
8. Xử lý nước và kỹ thuật môi trường;
9. Đo lường nhiệt và tự động hoá quá trình nhiệt...

Ngoài ra, trong những năm gần đây vấn đề tiết kiệm năng lượng đã trở nên bức thiết trong xã hội thì nội dung này đã được đề cập đến nhiều trên Tạp chí để hưởng ứng chủ trương sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Chính phủ.
Là một Tạp chí chuyên ngành Nhiệt duy nhất hiện nay ở nước ta, 15 năm qua, Khoa học và Công nghệ Nhiệt đã đăng tải hàng trăm bài là các công trình nghiên cứu để nhận chức danh tiến sĩ, phó giáo sư hoặc giáo sư. Chính vì vậy, ngày 24/2/2003, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước đã có quyết định số 20/2003/QĐ-HĐGSVN đưa Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt vào danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm công trình quy đổi khi xét đề nghị công nhận chức danh phó giáo sư hoặc giáo sư cho các tác giả. Đây cũng là vinh dự và trách nhiệm của Ban Biên tập Tạp chí trong việc duyệt đăng và tổ chức phản biện các bài báo theo yêu cầu của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.
Tuy là tạp chí khoa học và công nghệ, nhưng Tạp chí cũng đã đăng tải một số tin bài về tình hình chính trị xã hội ở trong và ngoài nước để gắn với đời sống và nhịp đập của thời đại. Tạp chí cũng kiên quyết đấu tranh và đưa ra những luận cứ khoa học thuyết phục để phản bác các ý kiến đánh giá chưa đúng về Dự án "Lò gạch liên tục kiểu đứng hiệu suất cao" do Quỹ Môi trường Toàn cầu Liên hiệp Quốc tài trợ cho Hội KHKT Nhiệt Việt Nam vào cuối năm 2002. Quan điểm của Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nhiệt đã được nhiều báo bạn hưởng ứng, mở ra hàng loạt các bài báo phản biện vấn đề này vào thời kỳ đó.
Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đánh giá Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt là một trong hơn 30 tờ tạp chí có uy tín cao trong khối Liên hiệp Hội Việt Nam và đã tặng bằng khen cho Tạp chí nhân dịp kỷ niệm này, nhưng Ban Biên tập Tạp chí nhận thấy cần phải khắc phục các thiếu sót sau đây để có thể phát triển hơn nữa.
- Trước hết là sự lúng túng trong việc xác định phương hướng hoạt động sao cho vừa thực hiện đúng tôn chỉ mục đích lại và mở rộng được đối tượng phục vụ;
- Chưa kết hợp được nhuần nhuyễn giữa tính chất phổ thông với tính chất đặc thù chuyên môn của Tạp chí; Nghệ thuật làm báo chưa cao, chưa kết hợp được giữa nội dung phong phú đa dạng với cách viết dễ hiểu, xúc tích, hấp dẫn người đọc;
- Chưa hình thành được mạng lưới cộng tác viên tại các cơ sở có đông cán bộ khoa học kỹ thuật nhiệt nên chưa phản ảnh được tình hình hoạt động của cơ sở;
- Tỷ lệ các bài viết về kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật nhiệt còn ít…
Nhân dịp 15 năm xuất bản Tạp chí, Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn bạn đọc, cảm ơn Hội đồng Biên tập và các cộng tác viên gần xa đã giúp đỡ và góp ý phê bình để Tạp chí phát triển hơn nữa.

BBT.