Hội nghị đánh giá thực trạng và kiến nghị phương hướng, chính sách phát triển ngành kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí trong 10 năm và 20 năm theo hướng đẩy mạnh chế tạo trong nước. Các kiến nghị đó được gửi tới Chính phủ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Quốc hội (Ủy ban kinh tế và Ngân sách, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường và tại diễn đàn Quốc hội).

 

hoilanh2-02

GS. TS Hà Học Trạc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phát biểu

hoilanh2-04

Một số Đại biểu tham dự Hội nghị