Công nghệ mới theo bản quyền phát minh đăng ký tại Mỹ đạt hiệu quả tách nước ngưng khỏi hơi gần như tuyệt đối trong các thiết bị sử dụng hơi, không cần bảo dưỡng trong quá trình sử dụng, có ý nghĩa rất lớn trong việc tiết kiệm sử dụng hơi nước. Một số xí nghiệp sử dụng loại van này từ 15 năm nay nhưng vẫn giữ được hiệu quả tách nước ngưng như ban đầu.

 

vta085

 Đoàn cán bộ KHKT của Đài Loan chuyển giao công nghệ van tách nước ngưng kiểu tiết lưu

cho Hội KHKT Nhiệt Việt Nam

vta086

Kiểm tra hiệu quả của van tách nước ngưng tại Công ty Dệt kim Đông Xuân