Đang tồn tại sự bất đồng lớn về chức năng thanh tra kỹ thuật an toàn nồi hơi và bình áp lực giữa Bộ Lao động (trung ương và địa phương) với các bộ ngành khác (đang có các Ban thanh tra kỹ thuật an toàn), phối hợp với Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Hội đã có các kiến nghị để sửa đổi Luật Lao động, phân công lại chức năng thanh tra, kiểm định, cấp giấy phép sử dụng cho các thiết bị áp lực.

 

hoithao1-07

Hội thảo bàn về công tác thanh tra nồi hơi (Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ chủ trì) tại Hà Nội, 19/11/1994

PGS. TS Trương Duy Nghĩa, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội tham luận tại Hội nghị 

hoithao1-09

Ông Nguyễn Huy Thiệp, Trưởng ban Thanh tra KTAT Bộ Công nghiệp phát biểu tại Hội thảo