Hội thảo với sự tham gia của trên 100 cán bộ KHKT Nhiệt, cán bộ thanh tra nồi hơi trong cả nước và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan như Bộ Lao động, Bộ Công nghiệp và nhiều Bộ hữu quan khác, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, chất lượng Việt Nam, nêu ra các bất cập của các văn bản quy phạm hiện hành, gợi mở phương hướng xây dựng mới các tiêu chuẩn kỹ thuật về các thiết bị áp lực. Đến nay, cùng với các cơ quan hữu quan, đã xây dựng được khoảng 80 tiêu chuẩn kỹ thuật về nồi hơi, bình áp lực, chai chứa khí, khí đốt,…

 

hoithao1-03

Toàn cảnh Hội trường Hội thảo

hoithao1-02

TS. Nguyễn Văn Thăng Chánh Thanh tra kỹ thuật an toàn Bộ Lao động phát biểu tại Hội thảo