::Chi hội Nhiệt Cty Phân đạm Hà Bắc, 06/01/1995 ::Chi hội Trung tâm Kiểm định KTAT Khu vực II TP. Hồ Chí Minh, 01/11/1995 ::Chi hội Nhiệt Cty Nhiệt điện Phả Lại, 20/01/1996 ::Tỉnh hội Hội Nhiệt Quảng Nam - Đà Nẵng,18/01/1997, BCH Tỉnh hội, GS. TSKH Phan Quang Xưng, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội KHKT Nhiệt VIệt Nam được bầu làm Chủ tịch Tỉnh hội ::Ủy viên Ban thường vụ BCHTƯ Hội KHKT Nhiệt Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng Cty Giấy Bãi Bằng Trần Văn Quế phát biểu chào mừng Đại hội ::Đại hội Chi hội Nhiệt Tổng Cty Giấy Bãi Bằng 27-03-1997 ::Chi hội Nhiệt TCty Điện lực Việt Nam, 08/4/1997 ::Chi hội Nhiệt ngành Công nghiệp phía Nam 17-04-1997 ::Chi hội Nhiệt Trung tâm Kiểm định KTAT Bộ Xây dựng 19-04-1997 ::Chi hội Nhiệt Trung tâm Kiểm định KTAT khu vực I, Bộ Lao động, 19/4/1997 ::Chi hội Nhiệt khối Văn phòng Trung ương Hội Nhiệt Việt Nam 19-04-1997 ::Chi hội Nhiệt khối Văn phòng Bộ Công nghiệp 22-04-1997 ::Chi hội Nhiệt Cơ quan Thanh tra Nhà nước về KTAT, Bộ Lao động, 23/4/1997 ::Chi hội Nhiệt Trung tâm Năng lượng Viện KH và Công nghệ Quốc gia,23/6/1997 ::Chi hội Nhiệt Cty Nồi hơi Việt Nam,14/10/1997 ::Chi hội Nhiệt khối Văn phòng Trung Ương Hội phía Nam 06-12-1997 ::Chi hội Nhà máy điện nguyên tử và thiết bị 28/8/2004 ::Chi hội Nhiệt Động lực (Học viện Kỹ thuật Quân sự) ::Ban Chấp hành Chi hội NMNĐ Hải Phòng, 23/6/2011 ::KS. Mai Đình Kề, Chủ tịch HĐQT Cty nhiệt điện Hải Phòng phát biểu chào mừng Đại hội Chi hội, 23/6/2011 ::Ban Chấp hành Chi hội NMNĐ Cà Mau, 03/3/2011 ::Toàn Chi hội Nhiệt NMNĐ Cà Mau, 03/3/2011 và Lãnh đạo Trung ương Hội ::ThS. Nguyễn Tài Anh, Tổng Giám đốc Cty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 phát biểu chào mừng đại hội ::Toàn Chi hội Nhiệt Cty CP tư vấn Xây dựng Điện 2, 27/11/2011 và Lãnh đạo Trung ương Hội ::Các ủy viên BCH Chi hội Nhiệt Cty Tư vấn Xây dựng Điện 1, 17/11/2011 ::Chi hội Nhiệt Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1, 17/11/2011 và Lãnh đạo Trung ương Hội ::Chi hội Nhiệt Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 và lãnh đạo Trung ương Hội, 15/3/2011 ::Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí (PVE) thành lập chi hội KHKT Nhiệt