Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) vừa hoàn thành đóng điện giai đoạn 2 Trạm biến áp 500 kV Ô Môn (M2) có công suất thiết kế 450 MVA với 2 ngăn lộ 500 kV và đưa vào vận hành đường dây 220 kV Vĩnh Long – Trà Vinh.

omon1

Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1

Được khởi công từ tháng 9/2011, Trạm biến áp 500 kV Ô Môn (M2) do Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 đảm nhận tư vấn thiết kế, Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Nam là đơn vị tư vấn giám sát. Công trình có tổng mức đầu tư 306 tỷ đồng với nguồn vốn từ WB và vốn tự có của EVN NPT.
Đường dây 220 kV Vĩnh Long – Trà Vinh gồm 2 mạch 220 kV dài 62,2 km và 2 mạch 110 kV dài 6,5km. Công trình đi qua địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh với tổng cộng 202 vị trí, trong đó có 174 vị trí 220 kV và 28 vị trí 110 kV, tổng mức đầu tư 554 tỷ đồng từ nguồn vốn của WB và vốn tự có của EVNNPT.
Công trình được khởi công vào tháng 12/2011, do Công ty Tư vấn Xây dựng điện 3 làm tư vấn thiết kế. Ban quản lý Dự án các công trình điền miền Nam (AMN) - Đơn vị tư vấn giám sát công trình đã đôn đốc các nhà thầu phối hợp với chính quyền địa phương và Hội đồng đền bù để giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ yếu liên quan đến hành lang tuyến, đảm bảo đúng tiến độ dự án.
Hai công trình khi đi vào vận hành sẽ góp phần tăng cường công suất, giảm tình trạng quá tải, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện an toàn ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh khu vực miền Nam.


Thu Trang

Theo EVN