Trước tình hình cung ứng điện cho mùa khô và cả năm 2013 khá căng thẳng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã và đang siết chặt việc tiết kiệm điện trong toàn tập đoàn và các đơn vị thành viên...

Thưởng phạt phân minh, biểu dương những gương làm tốt, phạt nặng những đơn vị tổn thất điện cao, thực hiện nghiêm các biện pháp tiết kiệm, đổi mới hình thức tuyên truyền… là những biện pháp đang được EVN và các đơn vị thành viên thực hiện nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện (TKĐ) trong năm 2013.
Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền đối với người dân, các đơn vị ngành Điện từ đầu năm tới nay đã liên tục phát động các phong trào thi đua TKĐ trong chính nội bộ ngành như: “Gia đình cán bộ, công nhân viên ngành Điện gương mẫu thực hiện TKĐ”, thi viết “TKĐ”...

tiet-kiem-dien
Các đơn vị trong toàn EVN đang “dồn sức” tập trung thực hiện mọi biện pháp có thể để TKĐ ở mức tối đa.


Mới đây, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) báo cáo: EVN HANOI đã tiết kiệm được 209 triệu kWh trong năm 2012. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN HANOI cả năm 2012 đạt 7,08%. EVN HANOI có thể coi là đơn vị đi đầu thực hiện đa dạng các kênh truyền thông TKĐ.
Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVN CPC) cũng bằng nhiều chương trình hành động cụ thể, đã tiết kiệm được 112,39 triệu kWh trong năm 2012, đạt 110,19% kế hoạch được giao. Các công ty điện lực tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương ban hành các chỉ thị về TKĐ; vận động, tuyên truyền và tư vấn cho khách hàng sử dụng điện an toàn và tiết kiệm; đẩy mạnh cuộc vận động nhân dân sử dụng đèn compact.
Không chỉ thực hiện ở các đơn vị lớn, EVN và các công ty thành viên còn đẩy mạnh phong trào với những đơn vị nhỏ tại các địa phương. Như Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm thay đổi thói quen để TKĐ cho chính người trong ngành điện. Còn Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế thì đặt mục tiêu mỗi cán bộ, công nhân viên sẽ là một tuyên truyền viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực... Có thể nói, các đơn vị trong toàn EVN đang “dồn sức” tập trung thực hiện mọi biện pháp có thể để TKĐ ở mức tối đa, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trong năm 2013.

Theo Dân việt