Mới đây, tại Viena, cộng hòa Áo, đã diễn ra Khóa họp thường niên lần thứ 56 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân dẫn đầu.

2012108-6

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân và các thanh sát viên IAEA.

Trong phần phát biểu của mình tại Khóa họp, Bộ trưởng Nguyễn Quân khẳng định Việt Nam đã và đang tập trung mọi nỗ lực trong việc hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng năng lực cho Cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia và các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp; Ủng hộ và thực hiện theo Kế hoạch hành động của IAEA về An toàn hạt nhân. Bộ trưởng Nguyễn Quân khẳng định, trong quá trình thực hiện Chiến lược sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, Việt Nam luôn coi trọng sự hợp tác với IAEA, các Quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế khác trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến năng lượng hạt nhân.

Trong khuôn khổ của Chương trình khung quốc gia Việt Nam - IAEA giai đoạn 2011-2015, Việt Nam đã và đang nhận được sự giúp đỡ quý giá của IAEA. Cùng với việc thực hiện 5 dự án hợp tác kỹ thuật, Việt Nam tham gia vào 43 dự án vùng và liên vùng. Các dự án này đã giúp Việt Nam trong việc mở rộng ứng dụng bức xạ, phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia gia và tăng cường năng lực kỹ thuật cho cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia; Khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Việt Nam đối với các hoạt động của IAEA trong việc tăng cường và thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân vì một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng.

Theo VOV