Sản phẩm của ViewSonic: Tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường
(09/12/2008)

2011-009


Tập đoàn ViewSonic vừa phát động chiến dịch cam kết hoạt động kinh doanh theo phương châm bảo vệ môi trường.
Với những sản phẩm tiết kiệm năng lượng và chu trình tái chế giúp giảm lượng chất thải của sản phẩm phế liệu, ViewSonic hướng đến việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tất cả những màn hình của ViewSonic đều được dán nhãn tiêu chuẩn ENERGY STAR. Những màn hình xuất xưởng từ tháng 7/2008 đều có chế độ tiết kiệm điện giúp giảm đến 56% lượng năng lượng tiêu thụ. Ngoài ra, công nghệ LCD trong các sản phẩm của ViewSonic tiêu thụ ít hơn 40% lượng điện so với màn hình plasma cùng loại.
ViewSonic cũng nhận được chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng môi trường ISO 14001 và khuyến khích khách hàng đóng góp những sản phẩm cũ đã qua sử dụng bằng chương trình “Tái chế + Bán lại” của ViewSonic. ViewSonic đã được nhận chứng chỉ Bạc EPEAT với 30 sản phẩm màn hình, giải thưởng dành cho những sản phẩm chứa ít nguyên liệu gây hại môi trường như không chứa chì, chất độc hại và năng lượng tiêu thụ thấp, tiết kiệm điện.

 

Nguồn: www.tietkiemnangluong.vn, 3/12/2008